Slovanský web

KALENDÁŘ

  Měsíc:

Hlavní stránka Seznam projektů a akcí Ke stažení Mail Slované ! ! ! KOSOVO JE SRBSKO ! ! !   Více  
roh   Nabídka témat roh

roh   Tipy na výlet roh
Festival Beltine 30.4.-1.5.
Zelené svátky 17.-19.5.
Jantarová stezka 1.-2.6.
Oslavy Slunovratu 21.-23.6.
Boj o hradiště 10.-11.8.
Bitva Rogar 17.-18.8.

roh   Fotoreportáže z akcí roh
Dožínky

Zimní Slunovrat

Lov vlka

Kupalo - Slunovrat

Jarilky 2011

Vynesení Moreny 2011

VŠECHNY FOTOREPORTÁŽE...

roh   Komiks roh
Inspirováno misiemi u Slovanů.
Komiks.
roh
Celý komiks
roh

roh   Informace a kontakty roh
Administrátor:
Petr Tryščuk
777 103 532
petr@slovane.cz

http://o-chae.com

NAVRCHOLU.cz


* Nýtované kotlíky u Slovanů

Petr Tryščuk; Přidáno dne 18. 02. 2012 (2342 přečtení)

Potřeba vařit jídlo ve velkém sebou přinášela také otázku kuchyňského vybavení. O slezské misce a jejímu využití ve slovanské kuchyni jsme se věnovali v samostatném článku.
Nyní se budeme pro změnu věnovat další železné kuchyňské výbavě: kotlíkům, nýtovaným z několika kusů železného plechu.

CHCETE NÝTOVANÝ KOTLÍK?

Navštivte naše Tržiště!

Kromě ojedinělých nálezů velkých keramických kotlů (které jsou z raného středověku spíše maďarskou záležitostí), je železo nebo měď jedinou další možností, jak ušetřit čas a energii při vaření ve velkém.

Obecné historické používání kovových kotlů:

 1. Obecné shrnutí: Železné nýtované kotle se vyskytují v nomádském a přilehlém slovanském prostředí již od 8. století . Původně kolmé a mírně kónické tvary s rovným dnem byly od 10. století nahrazeny menšími kotlíky s půkulatým dnem. Takovéto kotlíky již byly převážně (nebo spíše výhradně???) vyráběny z mědi a ze železa u nich zůstaly pouze rukojeti a jejich uchycení ke kotlíkům.
  Původní slovanské kotlíky byly vždy širší než vyšší, byly nýtovány hrubými nýty s obdelníkovým půdorysem a měly vyhnutý okraj. Dno bylo rovné nebo jen mírně prohnuté. Bohužel většina na netu nabízených "replik" porušuje všechny tyto pravidla!

 2. Citace z odborné literatury:
  • Železné kónické kotle s plochým dnem jsou častým nálezem u stepních kočovníků, nositelů Saltovomajacké kultury v 8.-9. století; od nich patrně pronikly v 10.-11. století do severnějšího mordvinského prostředí, kde však byly vyráběny v půlkulovitých tvarech z měděných listů.
  • Východoslovanské kotle z 10-13. století bývaly měděné a měly jen železné ataše a rukojeti. Drobnější exempláře kónického a dvoukónického tvaru jsou známy z  10.-11. století z Gnězdova.
  • Velký měděný kotel  (výška asi 40 cm, průměr asi 60 cm) téměř válcovitého tvaru s rovným dnem (...) pocází z hradiště ve Vščiži z 11.-13 století.
  • Železné nýtované kotle půlkulovitých a mírně kónických tvarů (o průměru 20-25 cm) pocházejí z přiladožských mohyl 10. století  (dodatek: Místo nálezu je sice v Polsku, ale není jisté, zda se jedná o výrobek Slovanů).
  • Fragmenty 4 železných kotlů  (o průměru 20-30 cm) se nalezlo v hradišti Styrmen v Bulharsku. Datace je uváděna od 8. - 13. století.
  • Z předvelkomoravského období a období Velké Moravy máme několik konkrétních nálezů nýtovaných železných kotlů, které nám mohou pomoci dokreslit tento druh kuchyňského nádobí.
 3. Osobně se domnívám, že nýtované kotle nahradily měděné kotle z jednoho kusu ze tří důvodů:
  • Železo bylo mnohem dostupnější a levnější. 
  • Nýtovaný kotel se mohl udělat i z tlustšího materiálu a tím se zvýšila jeho životnost.
  • Odpadla náročná práce a tudíž byl takovýto kotlík levnější. Tyto kotlíky plnily pouze funkční úlohu a jejich zdobení bylo minimální (viz. Petr Luňák; Výzdoba velkomoravských železných předmětů), takže cena mohla hrát rozhodující úlohu.

Konkrétní nálezy z předvelkomoravského a velkomoravského období:

 • Měděné kotle z obce Lety u Dobřichovic
  • Dva měděné kotle vyrobené/vytepané z jednoho kusu měděného plátu. Pouze ataše a rukojeti jsou železné.
  • Rozměry:
   • první kotel: výška: 19 cm, průměr: 38 cm
   • druhý kotel: výška: 26 cm, průměr: 34 cm
  • Oba nálezy jsou datovány do 7. století
 • Nýtovaný železný kotel z Pohanska (menší):
  • Depot z Pohanska III. z objektu č.47. 
  • Kotel je kónického tvaru a složen z devíti plátů. Dno je z jednoho mírně prohnutého kusu, boky jsou vytvořeny ze dvou řad. Držadlo je na obou koncích roztepané a má podobu ptačích hlav.
  • Rekonstruované rozměry: výška: 22 cm; průměr u dna: 33,4 cm; průměr u okraje: 48 cm; výpočtem odhadovaný objem: 28 l
  • Podle jiného zdroje: výška: 24 cm; průměr u dna: 35-40 cm; průměr u okraje: 46-47 cm; autorem odhadovaný objem: 30-36 l
  • Datace: před velkomoravské období: 8. století
  • Podrobnější informace o nálezu: B. Dostál: Břeclav-Pohansko IV.: 1, 2
 • Nýtovaný železný kotel z Pohanska (větší):
  • Depot z Pohanska III. z objektu č.47. 
  • Kotel je kónického tvaru a složen z nejméně jedenácti plátů. Dno se nedochovalo. Na protilehlých stranách (kolmo k držadlu) jsou nanýtované dvě rombické ataše s pohyblivými kroužky. Držadlo je na obou koncích roztepané a má podobu ptačích hlav.
  • Rekonstruované rozměry: výška: 26 cm; průměr u dna je neznámý / odhadovaný: 43 cm; průměr u okraje: 48 cm; výpočtem odhadovaný objem: 40 l
  • Podle jiného zdroje: výška: 25 cm; průměr u dna: 43 cm; průměr u okraje: 46 cm; autorem odhadovaný objem: 38 l
  • Datace: před velkomoravské období: 8. století
 • Nýtovaný železný kotel z Moravského Svatého Jána:
  • Nález byl učiněn v rámci náhodného nálezu bronzového a železného depotu u břehu řeky Moravy (u obce Malá Piesočná u Moravského Svatého Jána na slovenském Záhoří)
  • Kotel má hákovitě zahnuté držadla. Boční stěny byly vyrobeny z pěti kusů a byly (až na vrchol) rovné. Dno je rovné a je ze 3 částí. 
  • Rekonstruované rozměry: výška: 13,6 cm; průměr: 22,6 cm; výpočtem odhadovaný objem: 4,5-5 l
  • Datace: před velkomoravské období: konec 8. století
 • Nýtovaný železný kotel z Žabokrek I.
  • Malý kotlík z železného depotu.
  • Mírně nálevkovitý tvar, rozšiřující se směrem nahoru. Dno je obloukovitě zahnuté až do roviny.
  • Rekonstruované rozměry: výška: 15 cm; průměr: 16 cm; výpočtem odhadovaný objem: 2,15 l
  • Datace: velkomoravské období
 • Nýtovaný železný kotel z Bojné
  • Konce držadla jsou vytaženy a hákovitě ohnuty a ukončeny drobnou volutou (PIETA-RUTTKAY A.-RUTTKAY M. 2006, Obr.17).
  • Rozměry nemám k dispozici, ale jedná se o kotlík menší až střední velikosti s objemem snad do 10 l.
  • Datace: velkomoravské období
 • Fragment nýtovaného železného kotle:
  • Obdélníkový železný plát (25x12 cm) s deseti nýty nalezený u stěny chrámové apsidy (50 cm hluboko). / i.č. 9793
  • Není uváděna datace.
 • Odhadovaná tlouštka stěn (pro všechny železné kotle): 
  • Tloušťka nálezů je ovlivněna používáním a dlouhodobou korozí a nevypovídá nic o tom, jak tlustý materiál byl na kotlíky používán.
  • Odhadovaná tloušťka (s ohledem na funkčnost) je 2-3 mm.
 • Poznámka výpočtu objemu: Pro výpočet je pro horní rozměr odečten z průměru 1 cm na každý okraj. Výpočet je pouze orientační a je třeba jej brát s velkou tolerancí. například s údaji P.Dostála se tento výpočet velice rozchází.

Shrnutí VM kotlů a systém nýtování:

Velkomoravské nýtované kotlíky (ale i další podobné) se zpravidla skládaly ze samostatně nanýtovaného rovného (nebo mírně vypouklého) dna a obvykle dvou vodorovných řad železných plátů. Jednotlivé železné pláty nebyly ani  pravidelné a často se různě překrývaly. Zřejmě odpovídaly tomu, jaký kus se kováři povedlo zrovna vykovat.
Horní okraj kotlíku mohl být pravoúhle zahnutý a na dvou ataších byly upevněné plochá ucha s očky na koncích. U jednoho nálezu (viz. výše) jsou na okraji upevněny ještě dva zavěšovací kruhy.
Nýtky jsou zpravidla velmi hrubě provedené, obdélníkového průřezu a v žádném případě nemají půlkulatou hlavu.

Návod na utěsnění kotle:
Kotel samozřejmě nelze snýtovat tak, aby v něm nezůstaly žádné mezery. Tyto mezery lze "zalepit" osvědčeným historickým postupem, který by sice současnými hygienickými testy neprošel, za to však je prověřen historií i moderním používáním.
Jak tedy postupovat u čerstvě vyrobeného kotle:

 1. Nejdříve kotlík nahřejte nad ohněm a do poloviny jej naplňte plnotučným mlékem. Mléko přiveďte do varu.
 2. Do mléka přidejte ovesné vločky, nebo hrubou mouku + cukr (což je ovšem nedobová ingredience) a zamíchanou směs opět znovu přiveďte k varu.
 3. Obsah kotlíku plně rozvařte, aby hustá směs postupně zaplnila i ty nejmenší mezery a spáry. Odpařené mléko nahraďte novým - obsah musí zůstat kapalný.
 4. Obsah vařte cca 15-20 minut.
 5. Tento postup opakujte tak dlouho, dokud se kotlík nestane plně vodotěsným. Z praxe se ukazuje, že  se mezery povede "zalepit" zpravidla 2 až 3 opakováními.
 6. Něketré postupy uvádějí i levnější možnost utěsnění hustou obilnou kaší z vody.

Používání kotle:

 • Kotlík neslouží ke smažení, ale k vaření. Pro uchování těsnící hmoty je lepší jej nenechávat nad ohněm bez vody.
 • Kotlík se zavěsí nad ohniště - nejlépe na dřevěné "břevno" nebo na dřevěnou trojnožku. Zatím ze slovanského prostředí nemáme nález kovové trojnožky - ty zatím známe pouze od Vikingů!
 • Kotlích zavěste za ucho do háčku, který je napevno uvázán nad ohništěm. Nebo jej uvažte přímo na trojnožku a přenášejte kotel i s ní.
 • V určitém případě, může být kotlík z plochým dnem položen vedle ohniště, nebo na něm. K ohřátí obsahu k varu to stačí, pouze to trvá delší dobu.

Údržba kotle:
Nýtovaný kotlík také potřebuje speciální a šetrnou údržbu. 

 • Po použití jej vymyjte horkou vodou a natřete rostliným olejem - případně sádlem.
 • Nepoužívejte abrazivní čistidla a v žádném případě neseškrabávejte černý nános zapečeného oleje.
 • Pokud kotlík přestává těsnit, je třeba zopakovat jeho utěsnění.

Zdroje:
 • Fotografie kotle z Bojné: Petr Luňák
 • B. Dostál; Břeclav-Pohansko IV
 • Petr Luňák; Výzdoba velkomoravských železných předmětů
 • Zdeněk Měřínský; České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I.
 • Bohuslav Chropovský, Slované
 • Diskusní fórum, Living History/li>

Celý příspěvek | Autor: Petr Tryščuk | Informační e-mailVytisknout článek

roh   HISTORICKÉ TRŽIŠTĚ roh

Široká nabídka levného vybavení nejen pro Slovany, ale takřka pro celou historii...

Naše trvalá nabídka:
+ Oblečení
+ Táboření
+ Vojenská výbava
+ Osobní výbava
+ Řemeslné potřeby
+ Ozdoby a šperky
+ Duchovní pořeby
+ Jídlo a pití


roh   Pozvánka: Beltine 2013 roh

roh   Sháníme roh
Pro potřeby našeho webu sháníme nadšence stejného ražení jako jsme my.
Nebráníme se žádné spolupráci, ale nyní potřebujeme především kreslíře, malíře, kteří by měli chuť přispět svou prací k lepšímu vhledu Slované.cz.

Tento web je neziskový a tudíž nemůžeme nabídnout žádný honorář.

NOVÉ MALBY
Vesna

Více obrázků od stejného autora.

F. Skřivánek: Lov Gryfa

Více obrázků od stejného autora.


roh   Partneři roh
Velesův lid
Orcae Ita
Orcae Ita.

Velkomoravané
Velkomoravané

CEA
CEA

seznam všech
slovanských skupin


roh   Odkazy roh
Putování po středověkých památkách.

Web věnovaný středověku.

Web o Horní a Dolní Lužici.

Slovanská knihovna při NK.

Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK.

Moravský etnofolk čerpající ze slovanských kořenů.

Slovanské fórum.

Vlastenecké a kulturní sdružení.


roh   Jazyčníci roh
Společnost staroslovanské kultury, tradic a duchovna.

Kruh Peruna - Slovensko.


Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.