Slovanský web

KALENDÁŘ

  Měsíc:

Hlavní stránka Seznam projektů a akcí Ke stažení Mail Slované ! ! ! KOSOVO JE SRBSKO ! ! !   Více  
roh   Nabídka témat roh

roh   Tipy na výlet roh
Festival Beltine 30.4.-1.5.
Zelené svátky 17.-19.5.
Jantarová stezka 1.-2.6.
Oslavy Slunovratu 21.-23.6.
Boj o hradiště 10.-11.8.
Bitva Rogar 17.-18.8.

roh   Fotoreportáže z akcí roh
Dožínky

Zimní Slunovrat

Lov vlka

Kupalo - Slunovrat

Jarilky 2011

Vynesení Moreny 2011

VŠECHNY FOTOREPORTÁŽE...

roh   Komiks roh
Inspirováno misiemi u Slovanů.
Komiks.
roh
Celý komiks
roh

roh   Informace a kontakty roh
Administrátor:
Petr Tryščuk
777 103 532
petr@slovane.cz

http://o-chae.com

NAVRCHOLU.cz


* Nález chrta na hradisku Chotěbuz-Podobora

RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.; Přidáno dne 12. 03. 2008 (4125 přečtení)

Během studia zvířecího osteologického materiálu, pocházejícího z výzkumu na hradisku v Chotěbuzi-Podoboře, z výzkumné sezóny v roce 2005, byly nalezeny pozůstatky přední končetiny psa domácího (Canis lupus f. familiaris). Podle osteometrických a morfologických znaků byl pes identifikován jako chrt.

Kosti chrta byly rozlišeny mezi ostatním osteologickým materiálem, který pochází z mocné kulturní vrstvy zjištěné v sondě S- 44 na akropoli, v hloubce 100-145 cm. Vrstva souvisí se starší fází slovanského osídlení, kladeného do druhé poloviny 8. až prvních desetiletí 9. století (Kouřil, 1994). Sonda se nachází v nejsevernějším úseku akropole, v nejlépe chráněném okrsku celé fortifikace. Na tomto místě se pravděpodobně soustředila místní vládnoucí elita již v předvelkomoravském období, čemuž odpovídá jak nálezový archeologický fond, tak i pozůstatky spálených dřevěných konstrukcí, pocházejících z nadzemních srubových domů i dřevohlinité hradby (Kouřil, v tisku); v neposlední řadě tento předpoklad podporuje i bohatý osteologický materiál včetně kostí chrta (obr. 1). Ze psa se dochovaly dvě kosti vřetenní (radius), z nichž jedna je celá, z druhé je k dispozici pouze proximální část.

Podle délky, morfologie a stavby kosti bylo určeno, že oba exempláře náležejí chrtu. Kost vřetenní je dlouhá, lehce a pevně stavěná se svalnatými úpony. Právě tyto znaky jsou typické pro chrty (Stuchlý a Císařovský, 1991, Morris, 2004, Fogle, 2005). Podle největší délky kosti lze vypočítat kohoutkovou výšku zvířete (Driesch and Boessneck, 1974), které za života měřilo 70 cm v kohoutku. Podle výšky a morfologie kostí lze říci, že se jedná o pozůstatky plemene polského chrta. Vztahy k severu a severozápadu ostatně dokládá i řada nálezů hmotné kultury (Kouřil, 1994; 1997; v tisku) a v tomto prostoru lze zřejmě hledat i původ chrta z Chotěbuze.
Chrti mají aerodynamickou stavbu těla, která je činí nezaměnitelným psím plemenem. Byli vyšlechtěni jako skvělí lovci a honiči k lovu gazel, antilop, jelenů, vlků a zajíců. Svou fyziognomií připomínají v živočišné říši např. gepardy, psi hřívnaté či vlčky etiopské. Chrti pocházejí z rozlehlých, stepních a polopouštních oblastí (Stuchlý a Císařovský, 1991, Morris, 2004, Fogle, 2005). Je pro ně např. typická celkově lehká tělesná konstituce (velmi pevná, nikoliv těžká stavba kostry), dobré osvalení, šlachovitost, prodloužené končetiny hlavně předloktí a holeň, ale i relativně velké srdce a plíce.

Jsou dvě centra původu chrtů, jedno je v centrální Asii (orientální plemena chrtů) a druhé v jihozápadní Evropě (okcidentální plemena chrtů). Spojením obou plemen vznikl v nedávné minulosti ruský chrt-barzoj. Z jihozápadní Evropy se předkové chrtů dostali přes Gibraltar spolu s Berbery, (tj. ve 5 – 3. tis. př. n. l.) do Afriky a dále přes Egypt a Přední Východ zpět do Evropy. Z centrální Asie se předkové chrtů přesunuli přes Přední Východ do Evropy a přes Arabský poloostrov do Egypta a dále na jih Afriky. Z předků chrtů (byli podobní dnešnímu plemenu portugalského podenga) vyšlechtili egyptští vládcové a hodnostáři faraónského chrta (současné plemeno faraónského chrta není příbuzné s tímto starověkým plemenem). Za vlády Ptolemaiovců (323 – 30 př. n. l.) se dostali chrti do římské říše a potomek těchto chrtů je současný italský chrtík (Stuchlý a Císařovský, 1991, Morris, 2004, Fogle, 2005). Chrti se dostávali spolu s římskými jednotkami i do provincií, kde dali – spolu s chrty přišlými s Maďary v 9. století – vznik patrně Agarovi (maďarský chrt).

Polský chrt má původ v původním varjažském chrtu (vyšlechtěn Varjagy – švédští Normané), který je dobře přizpůsoben drsnějším podmínkám severní Evropy a který se dostal spolu s nimi na území dnešního Polska během 8. století n. l. (Stuchlý a Císařovský, 1991, Morris, 2004, Fogle, 2005). Byl vyšlechtěn především na lov zajíců, dropů, lišek a vlků, které loví jednotlivě či ve dvojicích a pro chladné podnebí severní Evropy dobře přizpůsoben. Jedná se o velkého a silného psa s velmi hustou srstí (zejména na zadních partiích stehen a na ocase velmi dlouhou), která ho chrání před nepříznivými vlivy počasí (Stuchlý a Císařovský, 1991, Morris, 2004, Fogle, 2005). Chrt je plemeno psa, které chovali jen vládcové a společenská elita. Nejednalo se o běžně rozšířené plemeno (obr. 2).

Vřetenní kosti psa domácího byly tady jednoznačně přiřazeny k plemenu chrta, pravděpodobně chrta polského. Chrt se dostal na hradisko zřejmě buď jako exkluzivní zboží z dnešního území Polska (blízko probíhala Jantarová stezka), případně jako dar místnímu vládci anebo jako kořist. Přítomnost chrta je v souladu také s jinými nadstandardními nálezy na Chotěbuzi z druhé poloviny 8. a první třetiny 9. století a nepřímo potvrzuje premisu o existenci privilegované vrstvy obyvatel na hradisku v předvelokomoravském období (Kouřil, v tisku). Doklad existence chrta ve slovanském a později velkomoravském období je ojedinělý a v rámci českých zemí (včetně středověku) představuje vůbec první svého druhu. Pokud byly dosud nalezeny kosti psů, tak nebylo možné jednoznačně určit rasu a většina z nich se řadí obecně k malým a středním plemenům (Beranová, 2000, Galuška, 2004, Měřínský, 2002). Pouze na velkomoravském hradisku Pohansku u Břeclavi byl identifikován pes podobný dnešními špici (Měřínský, 2002). Jediný nález chrta – avšak z pozdního středověku (16. století) – pochází ze zámku ve Ždánicích, kde byl chrt, podobný dnešnímu whipettovi, zazděn do stropu mezi sálem a jihozápadní věží (Stuchlíková, 1999).

Nález chrta v Chotěbuzi-Podoboře je objevem nesporně významným. Jak již bylo řečeno podporuje tezi o existenci lokální elity sídlící na hradisku a zapadá rovněž do obrazu všestranných kontaktů se severními a severozápadními teritorii.
 

Citovaná literatura:

Beranová, M. (2000): Slované. Historická řada, Libri, 312 s, Praha
Driesch Von den, A., Boessneck, J. (1974): Kritische Anmerkungen zur Wiederristhohenberechnung aus Langenmaen vor- und frühgeschichtlicher Tierknochen. Säugetierkundliche Mitteilungen, 4, 325-348.
Fogle, B. (2005): Encyklopedie psů. Fortuna Print, 312 s, Praha
Galuška, L. (2004): Slované, doteky předků. Moravské zemské muzeum, obec Modrá a Krajské knihovna Františka Bartoše, 152 s, Brno
Chrzanowska, W. a Janusziewicz-Zalecka, D. (2003): Tierknochenfunde aus der Vor- und Hauptburg des Burgwalls von Mikulčice. In: Poláček, L. (Hrsg.): Studien zum Burgwall von Mikulčice V, 121-138. Brno.
Měřínský, Z. (2002): České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Dějiny českých zemí, Libri, 564 s, Praha
Kouřil, P. (1994): Slovanské osídlení Českého Slezska, Archeologický ústav AV ČR a Muzeum Těšínska Českém Těšíně, 221 s, Brno-Český Těšín
Kouřil, P. (2007): Jezdecká elita na hradisku Chotěbuz-Podobora. Těšínsko, L, 5-8, Český Těšín
Morris, D. (2004): Psi. Encyklopedie více než 1000 psích plemen. BB Art, 704 s, Praha
Stuchlíková, J. (1999): Psí stavební oběti. http://www.spicove.cz/
Stuchlý, I. a Císařovský, M. (1991): Chrti. Canis, 144 s, Praha.


Článek vyšel Těšínsku č. 1, 2007. Převzato se svolením autorky a časopisu Těšínsko.

Kresba:

  • úvodní kresba a kresba chrta na hradišti: Marie Fišáková
  • kresba chrta s lovcem:  Jiří Brenner

 

---
Autorka RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D. pracuje v Archeologickém ústavu AV ČR v.v.i., Královopolská 147, 612 00, Brno
E-mail: miriam@iabrno.cz
Web: www.iabrno.cz/miriam/miriam.htm


Celý příspěvek | Autor: RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D. | Informační e-mailVytisknout článek

roh   HISTORICKÉ TRŽIŠTĚ roh

Široká nabídka levného vybavení nejen pro Slovany, ale takřka pro celou historii...

Naše trvalá nabídka:
+ Oblečení
+ Táboření
+ Vojenská výbava
+ Osobní výbava
+ Řemeslné potřeby
+ Ozdoby a šperky
+ Duchovní pořeby
+ Jídlo a pití


roh   Pozvánka: Beltine 2013 roh

roh   Sháníme roh
Pro potřeby našeho webu sháníme nadšence stejného ražení jako jsme my.
Nebráníme se žádné spolupráci, ale nyní potřebujeme především kreslíře, malíře, kteří by měli chuť přispět svou prací k lepšímu vhledu Slované.cz.

Tento web je neziskový a tudíž nemůžeme nabídnout žádný honorář.

NOVÉ MALBY
Vesna

Více obrázků od stejného autora.

F. Skřivánek: Lov Gryfa

Více obrázků od stejného autora.


roh   Partneři roh
Velesův lid
Orcae Ita
Orcae Ita.

Velkomoravané
Velkomoravané

CEA
CEA

seznam všech
slovanských skupin


roh   Odkazy roh
Putování po středověkých památkách.

Web věnovaný středověku.

Web o Horní a Dolní Lužici.

Slovanská knihovna při NK.

Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK.

Moravský etnofolk čerpající ze slovanských kořenů.

Slovanské fórum.

Vlastenecké a kulturní sdružení.


roh   Jazyčníci roh
Společnost staroslovanské kultury, tradic a duchovna.

Kruh Peruna - Slovensko.


Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.