Slovanský web

KALENDÁŘ

  Měsíc:

Hlavní stránka Seznam projektů a akcí Ke stažení Mail Slované ! ! ! KOSOVO JE SRBSKO ! ! !   Více  
roh   Nabídka témat roh

roh   Tipy na výlet roh
Festival Beltine 30.4.-1.5.
Zelené svátky 17.-19.5.
Jantarová stezka 1.-2.6.
Oslavy Slunovratu 21.-23.6.
Boj o hradiště 10.-11.8.
Bitva Rogar 17.-18.8.

roh   Fotoreportáže z akcí roh
Dožínky

Zimní Slunovrat

Lov vlka

Kupalo - Slunovrat

Jarilky 2011

Vynesení Moreny 2011

VŠECHNY FOTOREPORTÁŽE...

roh   Komiks roh
Inspirováno misiemi u Slovanů.
Komiks.
roh
Celý komiks
roh

roh   Informace a kontakty roh
Administrátor:
Petr Tryščuk
777 103 532
petr@slovane.cz

http://o-chae.com

NAVRCHOLU.cz


* Žebrové přilby z doby stěhování národů

Sidny; Přidáno dne 25. 03. 2007 (19639 přečtení)

Žebrové přilby by mohly být jednou ze součástí vybavení slovanských válečníků ze vznikajícího kmenového svazu, známého jako Sámova říše. A to buď převzetím od ustupujících Germánů a nebo přebíráním kořisti,/ technologie od útočících Avarů. Ve zjednodušené podobě by mohly přetrvat až do dob velké Moravy. - poznámka redakce.

Kterak sobě žebrovou přilbu vyrobiti !

Pár poznámek ke konstrukci a výzdobě žebrové přilby z období stěhování národů.
 

 
Obr. 1 Přilba z Planigu, porýní, Merovejci, 1. polovina 6. st.

Před časem jsem uvažoval o výrobě přilby níže popsaného typu a začal jsem shánět podklady. Na výrobu přilby zatím nebyl čas a peníze, ale materiálu se nahromadilo poměrně dost a tak se o něj chci podělit s eventuelními dalšími nadšenci. Toto úvodem.

 

Vymezení pojmu

Jedná se o přilby východního původu, které byly převzaty od sasánovských armád (viz obr. 2) v době pozdního Říma a staly se běžnou součástí výstroje pozdně římské armády. Zároveň se staly typickou přilbou germánských národů, které v té době dominovaly střední Evropě a měly čilé kontakty jak s římskou říší, tak i se svými východními sousedy.

Zpočátku, ve 3. a hlavně 4. st., byly tyto přilby vyráběny masově pro potřeby armády (viz obr. 3), ale od 5. století zřejmě v souvislosti s nedostatkem prostředků na výstroj armády se tyto přilby stávají luxusními výrobky určenými pro úzký okruh nejbohatších bojovníků. Nálezy nezdobených přileb jsou zcela ojedinělé.

O této skupině přileb bude pojednáváno na následujících stránkách - jde o luxusní výrobky většinou bohatě a nákladně zdobené a v Evropě se jich do dnešního dne našlo 29. Datace těchto přileb je 5. stol. – 7. století, v druhé polovině 7. st. mizí, resp. jsou nahrazeny méně honosnými a jednoduššími žebrovkami typu „franské žebrovky“ (obr. 4)

 
Obr. 2 Přilba z výzbroje sasánovských armád datovaná do 4.-5. st., nalezená asi v Ninive.   Obr. 3 Nákresy dvou jednoduchých, masově vyráběných, pozdně římských přileb datovaných do 4. st. nalezených v Egyptě.

Materiál:
Tyto přilby byly většinou kombinované z několika druhů materiálu. Nejčastěji variantou byla bronzová /resp. ze žlutého kovu vyrobená/ kostra a železné výplně. Viz obr. 1. Nebo mohly být tyto přilby celé bronzové (přilba z Harff Morken, obr. 5,11 a 12, nebo přilba z Krefeld Gellepu. obr. 13). Další možností byly přilby celoželezné či kombinované např. s mědí (obr. 6).

 

 
Obr. 4 Franská žebrovka   Obr. 5 Velmi věrná rekonstrukce Harff Morken přilby vč. pozlacení, materiálu a zdobení. Kvalitní foto originálu bohužel nemám k dispozici.

 

Konstrukce:
Jedná se o přilby nýtované z řady menších dílů. Základem byly 4 nebo 6 žeber tvaru T (obr. 7), které byly nahoře spojeny lehce vyklenutým kovovým diskem s nanýtovanou trubičkou na chochol. Tento disk je přinýtován k žebrům a u některých přileb jsou k němu přinýtovány i výplně. K žebrům jsou zevnitř přinýtovány výplně deltoidního tvaru s trojúhelníkovitě protaženými dolními okraji (viz obr. 8). Uprostřed dolního okraje žeber jsou nanýtovány přesahující zhruba obdélníkové až trojúhelníkové spojovací destičky. Pomocí přesahujících částí těchto destiček a přesahujících hrotů spodních částí výplní je ke kupoli přilby přinýtován kovový pás/obroučka (viz obr. 9, 10). U některých přileb spojovací destičky chybí a obroučka přilby je přichycena pouze na hrotech výplní (obr. 11). V přední části tohoto dolního pásu bývá výběžek, takový zárodek nánosníku, ale u řady přileb chybí (viz obr. 5, 12). Přilba je vyložena kůží, která je přišita k dolnímu okraji přilby, kde je pro tento účel hustá řada malých dírek (viz obr. 12, 13,14). Buď je do přilby vložena kožená „čepička“ šitá na míru, nebo by tam mohl být vývaz jako u vojenských přileb. Příklad provedení vývazu a obšití u jednodušší rekonstrukce žebrové přilby je na obr. 15. Organické materiály se dochovaly v malé míře, takže tato část rekonstrukce je dost spekulativní, u některých přileb jsou vidět zbytky obšití okrajů přilby a lícnic (viz obr. 1 a 16) Lícnice jsou z mírně vyklenutého anatomicky tvarovaného plátku kovu (viz obr. 25 ) a jsou podloženy a obšity stejně jako vnitřek samotné přilby. K přilbě jsou lícnice přišněrovány. Některé přilby mají krátký kroužkový závěs, který byl asi taky přišněrovaný k vyložení přilby (obr. 14).


 

Na následujících obrázcích jsou detaily konstrukce

 
Obr. 7 Nákres žebra   Obr. 8 Nákres výplně

Obr. 9 Nákres konstrukce přilby zevnitř – jsou vidět přesahující dolní okraje spojovacích destiček a dolních trojúhelníkovitých zakončení výplní, ke kterým je přinýtovaná obroučka přilby.


Další detailní pohledy:
 

 
Obr. 6 Přilba z Itálie, z lokality Giulianova bei Ancona ze 6. st., pozlacené železo, vrcholový disk je měděný   Obr. 10 Pohled na konstrukci přilby zvenčí – jedná se o přilbu z lokality Giulianova bei Ancona a schema z předešlého obrázku přesně odpovídá této konkrétní přilbě (myslím, že toto schema je právě z této přilby) – jeden nýt pod spoji žeber odpovídá výběžku výplně, jeden nýt pod dlouhou stranou každého žebra odpovídá spojovací destičce. Stejné schéma u jiné přilby je dobře vidět u přilby z Planigu na obr. 1.
 
 

Obr. 11 Pohled na přilbu označovanou jak St-Bernard, nalezenou v řece Saoně, Ostrogóti, 6. st– tady je jednodušší systém, kde jsou vynechané spojovací destičky a obroučka je připevněna pouze k výběžkům výplní.
  Obr. 12 Přilba z Vezeronce, dobře jsou vidět otvory k připevnění vyložení přilby a nánosník.
 
 
Obr. 13 Pohled na upevnění vývazu na rekonstrukci přilby z Morken Harf – okraj kůže je přehrnut přes okraj přilby a přišněrován koženým řemínkem. Dobře je vidět malý nánosník.
 
  Obr. 14 Pohled na upevnění vývazu na jiné rekonstrukci přilby z Morken Harf - detail upevnění vývazu přilby a k němu přišněrovaných lícnic a kroužkového závěsu. Lícnice jsou podloženy stejným způsobem jako samotná přilba.
 
 
Obr. 15 Zjednodušená rekonstrukce žebrové přilby s kompletním pohledem na vyložení a vývaz přilby.   Obr. 16 Na okraji lícnic a částečně pod dolním okrajem přilby je v tomto případě zachován zbytek vyložení přilby a podložení lícnic, přilba k Krefeld Gellepu, 6. st., podobné zbytky obšití viz též obr. 1.


Výzdoba:

 

Obr. 17 Dolní Semerovce, příklad honosné, stříbřené a zlacené přilby

Všechny tyto přilby byly luxusní, velmi drahé a náročně zdobené výrobky. Řada z nich byla zlacena, postříbřena, nebo oboje, jako třeba přilba z Dolných Semerovců na obr. 17.Zdobení bylo poměrně uniformní, což možná souvisí s tím, že podle některých pramenů byly tyto přilby vyráběny především v ostrogótské Itálii, podle některých autorů v byzantských dílnách. V některých případech bylo velmi elegantní, v některých hrubší, ale skoro nikdy nechybělo.

. Povrch žeber byl zdoben ornamentem tvořeným důlkovými, kruhovými či půlkruhovými punci a v naprosté většině případů tvořící různé kombinace trojúhelníků. U řady přileb je v místě rozšíření žeber stejnou technologií vytvořen kříž, u některých přileb motivy ptáků, ryb či jiných zvířat. Puncovaný motiv trojúhelníků a křížů je dobře vidět na obr. 1, 6 a 17, kříž v detailu pak na obr. 18, zvířata jsou vidět na nákresu výzdoby přilby z Batajniky, obr. 19. Na tomto obrázku je vidět, že i hrotový disk byl zdobený. Puncovaná výzdoba byla v některých případech poměrně hrubá. U malého počtu přileb nejsou žebra zdobena, je však možné, že to prostě na nepříliš kvalitních fotkách jenom není vidět.

 
Obr. 18 Detailní pohled na puncované trojúhelníky a motiv kříže na čelním žebru přilby ze Stossenu.   Obr. 19 Nákres zdobení žeber, obroučky a disku přilby z Batajniky, Srbsko.

 

Povrch výplní byl zdoben pouze u některých přileb. Ve všech případech se jedná o puncovou nebo rytou výzdobu ve formě geometrických tvarů, zvířat či rostlin. U železné pozlacené přilby z Giulianovy jsou železné výplně zdobené rytými postavami lidí a zvířat (obr. 20). Na rekonstrukci přilby z Morken Harff je patrna puncovaná výzdoba bronzových pozlacených výplní buď geometrickými tvary, nebo postavami zvířat a lidí (obr. 5, 13). Podobná výzdoba byla i na bronzových pozlacených výplních přilby z Krefeld Gellepu, nákres je vidět na obr. 21.

 
Obr. 20 Foto zdobení výplní přilby z Giulianovy   Obr. 21 Puncová výzdoba výplní přilby z Krefeld Gellepu.


Povrch obroučky byl zdoben asi nejnáročněji technikou repousse – výzdobou vytlačovanou z rubové strany na tenký, většinou ještě pozlacený, bronzový či měděný plech, kterým byl pokryt povrch přilby . Prováděl se pomocí sady raznic zřejmě na nějakém měkkém podkladu do tenkého plechu/fólie, který se potom připevnil na zdobený předmět. Velmi dobře je tato výzdoba vidět na fragmentech přilby ze Stossenu (obr. 18).
Velmi dobře je tato technologie také vidět na detailu týlního štítku pozdně římské hřebenové přilby z Aquileje (obr. 23)

 
Obr. 22 Výzdoba obroučky přilby technikou repousse, přilba z lokality Stossen   Obr. 23 Detail výzdoby týlního štítku přilby z Aquileje, dobře je vidět železný podklad pod poškozeným bronzovým či pozlaceným plechem zdobeným technikou repousse.

Motivy byly poměrně uniformní, ve většině případů se jednalo o kroutící se révový motiv s lístky a hrozny + často motivy ptáků. Jedná se o oblíbené pozdně římské středomořské motivy, jejichž původ je zřejmě také východní.

 

 
Na obr. 24 vidíme příklady motivů z různých přileb, na obr. 16 pak motiv z přilby z Batajnicy, kde je výzdoba tvořena pouze ptáky a puntíky.   Obr. 25 Příklady výzdoby z různých přileb, motiv z lokality Buire Sur Láncre není z přilby, ale z výzdoby džberu.Výzdoba označená jako Dumffrieshire jsou fragmenty výzdoby z jinak nedochované zřejmě pozdně římské žebrové přilby nalezené v Anglii.


Poslední zdobenou částí přilby byly lícnice. Lícnice byly v naprosté většině případů zdobeny stejně jako žebra a to puncovanou výzdobou s motivy rybích šupin, geometrickými vzory či postavami zvířat a lidí (viz obr. 25, 1, 14).
 

Technické údaje
Pro upřesnění doplňuji některé rozměry a váhy žebrovek. Jedná se však o parametry originálů, takže jejich vypovídající hodnota je tímto snížena.

  • Baldenheim: H. : 340mm D. :240 mm
  • Giulianova z Ancony: H 21,5 cm, B 19,3 cm; G 1.230 g
  • Krefeld: výška 19 cm (s bodkou) jinak 18,5 cm, délka 23,5 cm, váha 950 g
  • Vézeronce: h : 31,5 cm ; diam : 21 cm


Závěr
Co říci závěrem? Snad jen to, že tento typ přileb je nádherný, ale jejich rekonstrukce, aby přilba vypadala jak se patří, je velmi náročná. Doufám, že jsem touhle troškou pomohl těm, kteří o výrobě takovéto přilby uvažují.
 

Sidney

Doplňkové fotografie:

 
Obr. 26 Žebrová přilba z 5-6 století, tento exemplář je v muzeu Hofburg ve Vídni.   Obr. 27 Pohled shora - zemské muzeum Bonn.

 

 
Obr. 28 Žebrová přilba Batajnice z Jugoslávie.   Obr. 29 Originál přilby z Planigu

 

 

 
Obr. 31 Band, "Avarská žebrovka, konec 6- počátek 7. st.   Obr. 32 Detailní pohled na žebrovku z Kerče.

 


Prameny – Bez ladu a skladu, jak jsem si na ně vzpomněl.


Celý příspěvek | Autor: Sidny | Informační e-mailVytisknout článek

roh   HISTORICKÉ TRŽIŠTĚ roh

Široká nabídka levného vybavení nejen pro Slovany, ale takřka pro celou historii...

Naše trvalá nabídka:
+ Oblečení
+ Táboření
+ Vojenská výbava
+ Osobní výbava
+ Řemeslné potřeby
+ Ozdoby a šperky
+ Duchovní pořeby
+ Jídlo a pití


roh   Pozvánka: Beltine 2013 roh

roh   Sháníme roh
Pro potřeby našeho webu sháníme nadšence stejného ražení jako jsme my.
Nebráníme se žádné spolupráci, ale nyní potřebujeme především kreslíře, malíře, kteří by měli chuť přispět svou prací k lepšímu vhledu Slované.cz.

Tento web je neziskový a tudíž nemůžeme nabídnout žádný honorář.

NOVÉ MALBY
Vesna

Více obrázků od stejného autora.

F. Skřivánek: Lov Gryfa

Více obrázků od stejného autora.


roh   Partneři roh
Velesův lid
Orcae Ita
Orcae Ita.

Velkomoravané
Velkomoravané

CEA
CEA

seznam všech
slovanských skupin


roh   Odkazy roh
Putování po středověkých památkách.

Web věnovaný středověku.

Web o Horní a Dolní Lužici.

Slovanská knihovna při NK.

Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK.

Moravský etnofolk čerpající ze slovanských kořenů.

Slovanské fórum.

Vlastenecké a kulturní sdružení.


roh   Jazyčníci roh
Společnost staroslovanské kultury, tradic a duchovna.

Kruh Peruna - Slovensko.


Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.