Obecné informace o Zelených svátcích

Autor: Lenka Ondráčková <lenka.ondra(at)centrum.cz>, Téma: Rekonstrukce, Vydáno dne: 22. 04. 2013

Následující text není vyčerpávající vědeckou studií, záměrem je pouze zhruba informovat případné zájemce o účast na těchto oslavách, které se pořádají v režii skupiny Velesův lid.
Zcela jistě byste našli mnohem více teorií, zvyků i dalších zajímavých podrobností o tomto svátku, jehož přesný průběh se ztrácí kdesi v šeru dob minulých…

Další názvy: Jarilky, Stado, Turíce, Zeleni Jurij, později se také objevuje název Rusalie, Rusadla

V křesťanském pojetí: Letnice, Svatodušní svátky


Původní doba oslav: přesně nevíme, udává se duben až květen, někdy dokonce počátek června, v křesťanském kalendáři jde o svátek pohyblivý slavící se 50 dní od Velikonoc


První písemná zmínka o oslavách v našich zemích: Kosmova Kronika česká 1092


Charakter svátku: velmi bujarý až orgiastický,


Co se oslavuje: snad přechod jarní přírody v letní, plodnost, příroda v plné síle, voda (vodní toky, studánky, déšť), přeměna chlapce v muže


Kdo se oslavuje:


Některé rituály a zvyky (probíhají v různých obměnách a kombinacích):

tučně označené zvyky zařadil Velesův lid do svého pojetí těchto oslav: