Děti spolu se Slovany zasadily lípu

Autor: Michaela Budošová <(at)>, Téma: Fotoreportáže, Vydáno dne: 01. 05. 2011

Velesův rod Slovanů, děti ze Základní školy Dělnické, učitelé i rodiče se sešli 2. dubna v areálu školy, aby společnými silami zasadili lípu.
Tento strom je odedávna symbolem síly, majestátu a vznešenosti. Také proto věnovali přítomní lípu padesátému výročí založení své základní školy.Od samého sobotního rána ukazovali Slované z doby Velké Moravy dnešním dětem, jak se žilo, oblékalo, jedlo a lovilo před stovkami let.
Děti si vyzkoušely být Slovany na několika stanovištích. Střílely z luku na lišku, házely z praku, oháněly se mečem, ale také vyráběly předměty z keramiky či okusily dobovou kuchyni, která jim zachutnala natolik, že si od svých předků vyprosily několik receptů.


Link na videozáznám z akce

Po navození té správné slavnostní atmosféry vladyka zavelel a průvod se v čele s lípou přesunul přímo před budovu školy, kde začal obřad.
Poté, co ředitel školy Petr Juras společnými silami s vladykou Velesova rodu lípu zasadili, jí děti zazpívali píseň složenou speciálně k této příležitosti. Mezitím kmen několikametrového stromku podrželi čtyři muži, aby byla lípa do roka, jako štyry naši chlapi vysoká.
Strom pak děti zalily a rozešly se do svých domovů. Den co den teď kolem lípy chodí do školy a připomínají si, že i ony přiložily svou ruku k mimořádnému dílu.