Vynášení Smrti z vesnice a přinesení líta

Autor: Petr Tryščuk <petr(at)v-klub.cz>, Téma: Fotoreportáže, Vydáno dne: 20. 04. 2008

Vynášení Moreny / Smrti je prastarý slovanský zvyk, který byl mezi lidem natolik zakořeněný, že se v nepříliš pozměněné podobě dochoval až do dneční doby. Smrt byla tehdy odnášena pryč z vesnice a místo ní bylo přinášeno líto (léto), které mělo zajistit dobré počasí a zamezit návratu smrtonosné zimy.
Tento průvod vynášející Smrt z vesnice, se vydal k rameni řeky Moravy obtékajícímu ohromné Mikulčické hradiště na jaře v roce 908 (nebo tomu bylo v roce 2008?).


Průvod s Morenou nesenou mladou dívkou včele, se vydává k nejbližší řece. Samotná Morena nemusí mít vždy podobu figury ve smyslu loutky, může to být i jen stará větev, jakýsi samorost, kořen, zhruba podoby lidského těla.


Tato Morena je vytvořena ze starých odumřelých přírodních materiálů - konkrétně z plané trávy, uschlých rostlin a slámy. Na krku visí Moreně náhrdelníky z prázných šnečích ulit a skořápek, které podobně jako odumřelé přírodní materiály znázorňují smrt.


Vesnice vynášející Morenu za zvuků flétny, bubínku a dalších nástrojů odříkává nezbytná říkadla. ty jsou předzpívávány a dávají průvodu jeho rytmus.


Morena nemusí být vždy oblečená. Může být přes ni ale přehozen i starý hadr. Tato Morena má okolo krku šálu - jeden ze symbolů, které jsou vlastní pro zimu.


Průvod může také troubit na rohy či jen tak lomozit.


Morena je přinášena k řece, která má vesnici očistit od její přítomnosti a od kruté zimy.


Šála či jiné oblečení Moreny se ne vždy nechávalo spálit. Mohlo se jednat jak o úsporné řešení nebo také o určitou symboliku.


Jeden z vesničanů rozdělává oheň a zapálí připravenou louč. je možné, že tento očistný plamen byl rozděláván spíše pomocí dřev, než pomocí ocílky. Dřevěný oheň měl totiž u Slovanů své zvláštní postavení...


Morena hoří a průvod propadá veselí. Smrt hoří a odchází tak na nějaký čas z vesnice.


Hořící Morena je vhozena do řeky. A aby se nevrátila zpět na břeh, celá vesnice ji za nadávek a kleteb kamenuje.


Morena (respektive zima) odplouvá po řece. Opět se přezpívávají patřičná říkadla.


A již je přinášeno líto. Zpravidla symbolizováno svazkem zelených větviček vrby jívy - místy i smrčkem (jehličnanem). Cílem průvodu je nejen vynést zimu pryč z vesnice, ale také přinést do vesnice léto (líto).


Dívka, která vynášela Morenu je nyní symbolicky opásána moreninou šálou - Zima se převlékla do Léta. Zároveň právě ona (a nikdo jiný) musí přinést do vesnice léto..


Průvod se opět za patřičných říkadel vrací do vesnice. Jde se zvesela neboť zima nadobro odešla.


Líto je ozdobeno různobarevnými pentlemi. Nejlepší jsou veselé a rteplé barvy jako je žlutá a červená. Další nezbytnou částí líta jsou vyfouknutá vajíčka, které znázorňují jaro a plodnost pro jaro tolik typickou.


Průvod přichází do středu vesnice, kde je prováláno, že léto dorazilo do vsi. Nyní se líto umístí buď ve vesnici, nebo na významnou budovu či nějaký strom. Následně je provolána sláva bohům a podkování za přežití kruté zimy.


Líto nesmí nikdy opustit hranice vesnice. Zavěšená na stromě na významné místě bude chránit vesničany před předčasným návratem kruté a smrtonosné zimy.