Perský svatební tanec

Autor: administrator <admin(at)slovane.cz>, Téma: Oslavy, Vydáno dne: 06. 07. 2007

Mezi výpravami, které putovaly z jihovýchodu do Velkomoravské říše, byli nejen obchodníci dovážející vzácné zboží, ale také řemeslníci, velvyslanci a možná i lidé poskytující zábavu...

Možná jen jako součást poselstva či jako vzácný dar, se mohla do Velkomoravské říše dostat přímo od perské šlechty i zkušená tanečnice. Takový dar by svou cenou pravděpodobně příslušel jen samotnému vládci Moravy...

Když se tedy vládce Moravy dozvěděl, že jeden z jeho poddaných vazalů se připravuje na svatbu. Protože chtěl ukázat svou moc i přátelství, poslal mu k pobavení svatebních hostů svou otrokyni zběhlou v tanci, kterou získal od byzantského vyslance. Ta věrna své tradici připravila tanec mladých dívek, který se v Persii tančil novomanželům*.

Vladyka hradiště si je vědom hodnoty daru, kterým ho poctil sám vládce Moravy, proto uvádí nejen vzácnou tanečnici, ale děkuje také vládci za jeho přízeň.

Tanečnice zatím vyčkává na hudebníky...

Lid hradiště i svatební hosté se rozmístili po ochozech a těší se na vystoupení, na které budou jistě celý život vzpomínat. Také hlídka na ochozu více sleduje vystoupení, než aby hlídala vstup do akropole...

Hudebníci začínají hrát... A už to začíná...

 

 

Děkujeme své kamarádce Moně, učitelce břišního tance v Českém Těšíně a Frýdku-Místku (Monas habibis) za toto nádherné podvečerní předvedení...

 

* Během našeho představení se jednalo o dochovanou podobu perského svatebního tance Khaleegy. Jedná se o "moderní" arabskou podobu, zřejmě súfijskou, která byla převzata od Peršanů a zřejmě neprodělala žádné výraznější změny. Khaleegy se tančí ve speciálním hedvábném oblečení Thobe Al Nashaar. V tomto tanci zde ukazuje tanečnice své vlasy, se kterými pohazuje a víří...